Home

Zorgburo Aleida zet zich in voor mensen en kinderen die hulp nodig hebben om een zinvoller, zorgelozer bestaan te leiden.

Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Waar nodig vervullen wij de regiefunctie naar de verschillende hulpverleners en instanties waar de klant mee te maken heeft.

Ons streven is zoveel mogelijk de eigen levenskracht van mensen te helpen mobiliseren. De ervaring leert dat daardoor perspectief wordt gecreëerd en de kwaliteit van leven van mensen kan worden verbeterd.Wij staan voor een menselijke (presentie) benadering in combinatie met een praktische, effectieve aanpak.

Wat is kenmerkend aan de werkwijze van Zorgburo Aleida?

  • Respectvolle, integere benadering
  • Iedere klant heeft 1 vaste contactpersoon
  • Behoefte van de klant staat centraal
  • Breed aanbod van hulpverlening
  • Doelgerichte, planmatige aanpak
  • Korte lijnen, goede bereikbaarheid

 

Comments are closed.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zorgburo Aleida | Buitensluisstraat 55 - 2225 AJ Katwijk | T. 06 - 57 397 868 | E. aleida@zorgburoaleida.nl