Ambulante begeleiding

Wij bieden begeleiding aan huis aan mensen met verschillende hulpvragen

–          Psychische/ psychiatrische problematiek
–          Verstandelijke beperking
–          Stoornissen in het autistisch spectrum
–          Verslavingsproblematiek
–          Gezinsbegeleiding

Wij onderscheiden ons door onze laagdrempeligheid en keuze voor flexibiliteit wat inhoudt dat wij veel doen aan extra ondersteuning d.m.v. uitgebreide telefonische bereikbaarheid en email- of appcontact wanneer gewenst, binnen de gestelde doelen in het werkplan.

Wij werken met de presentiebenadering. Het authentiek aanwezig zijn in de levenssfeer van onze medemens en respectvol aansluiten bij zijn/haar behoeften waarbij wij ons niet laten leiden door onze   vooroordelen. De presentiebenadering die vooral de houding van de hulpverlener benadrukt combineren wij met methodische instrumenten(persoonsplan, werkplan) die concreet benoemen wat de doelen zijn waaraan met de cliënten wordt gewerkt. Voortdurende evaluatie van de doelen maken de resultaten van de begeleiding zichtbaar.

Ons streven daarbij is zoveel mogelijk de eigen levenskracht van mensen te helpen mobiliseren (empowerment). De ervaring leert dat daardoor perspectief wordt gecreëerd en de kwaliteit van leven van mensen kan worden verbeterd.

 

 

Comments are closed.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zorgburo Aleida | Buitensluisstraat 55 - 2225 AJ Katwijk | T. 06 - 57 397 868 | E. aleida@zorgburoaleida.nl