Links

hoeverandertmijnzorg.nl

www.gesprekmetdegemeente.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/wet-langdurige-zorg-wlz

WMO – Wet Maatschappelijke Ontwikkeling voor iedereen

AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
PGB – Persoons Gebonden Budget

Eigen bijdrage CAK https://www.hetcak.nl/zakelijk/vragen/eigen-bijdrage-berekenen


 


Comments are closed.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zorgburo Aleida | Buitensluisstraat 55 - 2225 AJ Katwijk | T. 06 - 57 397 868 | E. aleida@zorgburoaleida.nl