Hulp zoeken

Hoe werkt Zorgburo Aleida?

Vanaf 2015 valt de begeleiding onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zorgburo Aleida v.o.f. is gecontracteerd door verschillende gemeenten in de provincies Friesland en Zuid-Holland(zie de lijst op onze website).

Mensen kunnen zich direct wenden tot hun gemeente die de hulpvraag in behandeling neemt en de eventuele indicatie zal stellen.

Cliënten kunnen ook eerst met ons contact opnemen; wij behartigen dan hun belangen naar de gemeente.

Wanneer een cliënt ons wordt toegewezen maken wij in samenspraak met de cliënt een concreet plan van aanpak en worden afspraken over de begeleiding gemaakt.

Een intakegesprek kan binnen enkele dagen plaatsvinden.

 

Wat biedt Zorgburo Aleida?

Ambulante begeleiding aan mensen met verschillende hulpvragen

 • Psychische/ psychiatrische problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Stoornissen in het autistisch spectrum
 • Verslavingsproblematiek
 • Gezinsbegeleiding

 

 


  Comments are closed.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Zorgburo Aleida | Buitensluisstraat 55 - 2225 AJ Katwijk | T. 06 - 57 397 868 | E. aleida@zorgburoaleida.nl